mps-support \\ AXAPTA
 

Freelance konsulent med speciale inden for materiale- og produktionsstyring på EDB.

Tilbyder assistance som firmaets ekstra arbejdskraft i forbindelse med indførsel og udvikling af ERP systemer.

EDB projekter er ofte kendetegnet ved at der i en periode er kraftig behov for ekstra ressourcer internt i firmaet. Det kan være vanskeligt at finde disse i den eksisterende organisation, der er tilpasset den daglige drift.

Typiske opgaver

Rådgivning og opsætning i Axapta

Systemdesign og beskrivelse af tilretning

Programmering af rapporter og mindre tilretninger i Axapta.

Undervisning i anvendelse af Axapta.

Udarbejdelse af brugervejledninger

 

Kontakt

mps-support

v/Peter Schmidt Hansen

Ringvejen 12

7130 Juelsminde

Tlf.: 75694101 – 26204101

E-mail: psh@jafnet.dk

mps-support, Ringvejen 12, 7130 Juelsminde - Telf. 26 20 41 01
Lav din egen hjemmeside med mono.net